Schimbăm paradigma: Oamenii cu dizabilităţi au abilităţi!

De ce Social Brand?

Avantajele colaborării cu unitatea protejată Social Brand

Colaborarea cu Unitatea Protejatã „Social Brand”este o oportunitate pentru dumneavoastră pentru a:

  • Susţine integrarea socialã şi profesionalã a persoanelor cu dizabilităţi;
  • Reda demnitatea unor persoane care, din cauza unor deficienţe de ordin fizic, somatic sau psihic, deşi sunt apte de muncă, sunt marginalizate şi considerate a fi „poveri” ale societăţii, purtând adesea stigmatul de „asistat social”; aceste persoane sunt doar diferite şi necesită uneori condiţii diferite de lucru.
  • Vă implica în mod activ, nu doar declarativ, în promovarea valorilor sociale, responsabilizarea comunităţii şi informarea opiniei publice asupra problematicii integrării profesionale a persoanelor cu dizabilităţi;
  • Vă reduce costurile prin redirecţionarea către achiziţia de bunuri şi servicii furnizate de unitatea protejata a sumelor pe care ar trebui să le plătiţi lunar la Bugetul de Stat sub formã de taxă, ca urmare a nerespectării procentului minim de 4% persoane cu dizabilităţi din numărul total de angajaţi.
  • A vă diversifica strategia de marketing. Promovam colaboratorii noștri pe siturile www.socialbrand.ro, www.fundatiaenable.ro, www.facebook.com/fundatiaenable .

 

Cadrul legal

În prezent, existã următoarele acte normative ce reglementează organizarea şi funcţionarea Unităţilor Protejate:

  • Legea nr. 448/2006, republicatã;
  • Hotărârea de Guvern nr. 268/2007 – Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006;
  • Ordonanţa de Urgenţã a Guvernului nr. 86/2008, de modificare a legii nr. 448/2006;
  • Ordinul 590/2008 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448/ 2006;
  • Legea nr. 207 / 2009 pentru aprobarea OUG nr. 86/2008, pentru modificarea Legii 448/2006.

  

Ce sunt Unitãţile Protejate

Conform Art. 44 din Anexa la Legea nr. 448/2006, sunt considerate Unităţi Protejate:

      a) Operatorii economici cu personalitate juridicã, indiferent de forma de proprietate şi organizare, care au cel puţin 30% din numărul total de angajaţi persoane cu handicap încadrate cu contract individual de muncã;

      b) Secţii, ateliere sau alte structuri din cadrul operatorilor economici, instituţiilor publice sau din cadrul organizaţiilor non-guvernamentale, care au gestiune proprie şi cel puţin 30% din numărul total de angajaţi persoane cu handicap încadrate şi salarizate.

În sensul acestei legi, propria activitate a persoanei cu handicap angajate în cadrul unităţii protejate autorizate reprezintă ansamblul activităţilor realizate integral sau parţial de persoana cu handicap, în scopul obţinerii produsului comercializabil sau în scopul prestării serviciului.

 

Obligaţii ale instituţiilor publice si operatorilor economici

Legea 448 din 18 decembrie 2006 ofera cadrul pentru dezvoltarea de parteneriate intre mediul de afaceri / institutii publice si Unitati Protejate, singura forma de economie sociala reglementata legislativ.

Astfel, angajatorii care au cel putin 50 de angajati, au obligatia de a angaja persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati (art. 78, legea nr. 448/2006).

Societăţile comerciale care nu au inclus în schema de personal procentul menţionat în legislaţie de persoane cu handicap au doua optiuni:

1) Sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe economie inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap;

2) Sa achizitioneze produse sau servicii, realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate la unitati protejate autorizate, in suma echivalenta cu cea datorata la bugetul de stat[1]. A se citi nota de subsol....

Achiziționarea produselor sau serviciilor de la unitățile protejate se realizează lunar în baza unui contract, însoțit de factura și de dovada plății, în suma echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat.

 

BENEFICII:

Optând pentru varianta 2), bugetul alocat pentru achiziţionarea de produse sau servicii îl puteţi realoca pe alte capitole de buget, deci în final va rezulta o economie pe care o puteţi folosi pentru promovarea şi dezvoltarea afacerii dumneavoastră. Mai mult, societatea dumneavoastră va da dovadă de responsabilitate socială şi, prin acest parteneriat, veţi oferi persoanelor cu handicap şansa de a se bucura de recunoaştere şi apreciere profesională şi socială.

 

Exemplu de calcul al economiei rezultate la un personal de 50 de salariaţi:

 

4% din 50 de salariaţi înseamnă 2 persoane cu handicap. Taxa către bugetul de stat este de 50% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare din cele 2 persoane, ceea ce înseamnă 700 lei/lună. Cu această sumă, se pot achiziţiona produse şi servicii de la unitatea protejată. Suma deductibilă rezultă din prețul plătit de cumpărător, fără TVA.

 

[1] Fac excepţie de la prevederile lit. 2) unităţile protejate înfiinţate în cadrul organizaţiilor persoanelor cu handicap care pot desfăşura si activităţi de vânzări/intermedieri, cu condiţia ca minimum 75% din profitul obţinut să fie destinat programelor de integrare socio-profesională pentru persoanele cu handicap din organizaţiile respective.

Sponsori

Parteneri