Schimbăm paradigma: Oamenii cu dizabilităţi au abilităţi!

Sponsorizare

Ce este sponsorizarea: este actul juridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru sustinerea unor activitati fara scop lucrativ desfasurate de catre una dintre parti, denumita beneficiarul sponsorizarii.

Pe cine se poate sponsoriza? Poate a fi beneficiar al sponsorizarii orice persoana juridica fara scop lucrativ, care desfasoara in Romania sau urmeaza sa desfasoare o activitate in domeniile: cultural, artistic, educativ, de invatamant, stiintific - cercetare, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protectiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenta si servicii sociale, de protectia mediului, social si comunitar, de reprezentare a asociatiilor profesionale, precum si de intretinere a monumentelor istorice;

Cine poate sponsoriza? Orice agent economic care are profit poate alege ca o parte din impozitul pe profit datorat statului să fie direcţionat către un ONG. Chiar dacă deductibilitatea acestor cheltuieli nu reprezintă un adevarat stimulent fiscal ea ajută totuşi în luarea deciziei de a sprijini o organizaţie neguvernamentală.

Conturile Fundaţiei Enable România utilizate în vederea sponsorizării sunt:

RON RO20BTRLRONCRT0226099701

EUR RO67BTRLEURCRT0226099701

Deschise la:

Banca Transilvania S.A.
Sediul Central
Cluj-Napoca, Cluj, str. G. Bariţiu nr.8, 400027

Sucursala IASI
Str.Palat nr.3C Cladirea E3 UBC4

Cod SWIFT: BTRLRO22

 

În cazul contribuabililor persoane juridice, adică al agenţilor economici, există o serie de cheltuieli deductibile.

Contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, daca totalul acestor cheltuieli indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

   1. este in limita a 3% din cifra de afaceri;

   2. nu depaseste mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.

In cazul profesiilor liberale (avocat, notar, medic, contabil, psiholog) si a PFA-urilor următoarele cheltuieli sunt deductibile limitat: cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum şi pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, în limita unei cote de 5% din baza de calcul. Baza de calcul se determină ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile plătite la asociaţiile profesionale pentru sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol, cotizaţiile. Mai exact PFA beneficiază de reducerea bazei impozabile cu echivalentul sponsorizarilor, dar nu mai mult de 5% din baza impozabilă.

Alte informatii: Orice firmă are dreptul să acorde sponsorizări şi peste limitele menţionate, însă pentru suma ce depaşeşte limita indicată se plăteşte impozit pe profit.

Sponsorizarea trebuie să fie înregistrată în contabilitate în anul pentru care se face plata impozitului (anul anterior momentului plăţii efective)

Sunt deductibile şi cheltuielile de reclamă şi publicitate efectuate în scopul popularizării firmei sau produselor în baza unui contract scris. Sunt incluse în această categorie şi bunurile sau serviciile promoţionale. Pot fi astfel cuprinse în categoria cheltuielilor cu reclama şi deduse din baza impozabilă acţiuni cum ar fi sprijinirea unui eveniment ONG la care participă un numar mai mare de persoane (concurs, inaugurare, concert, acţiune de 1 Iunie, Craciun etc). Tot aici pot fi incluse şi donaţiile de produse deoarece în categoria reclamei se încadrează şi bunurile şi serviciile oferite cu titlu gratuit ca mostre. În acelaşi context pot fi incluse şi sprijinirea unor publicaţii ale unor organizaţii neguvernamentale cu condiţia ca în ele să se regăsească numele/sigla/mesajul sponsorului.

Organizatiile nonprofit, organizatiile sindicale si organizatiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru banii sau bunurile primite prin sponsorizare. Contractul de sponsorizare se incheie in forma scrisa, cu specificarea obiectului, valorii si duratei sponsorizarii, precum si a drepturilor si obligatiilor partilor.

 

Care sunt avantajele dumneavoastră ca angajator?

  • Aveţi controlul asupra unei părţi din banii pe care îi datoraţi statului.
  • Numele societăţii pe care o conduceţi va apărea în secțiunea sponsori care este făcut public comunităţii în pagina de web. Orice alta metoda de promovare a sponsorului este luata în considerare de către Fundația Enable România.
  • Această sponsorizare este un mijloc de motivare a angajaţilor care pot astfel să simtă că societatea pentru care lucrează este responsabilă din punct de vedere social şi se implică.
  • În urma folosirii sumei donate, veţi primi un raport asupra modului în care banii dumneavoastră au fost cheltuiţi şi al impactului pe care l-au avut.

 

Dacă doriţi să sponsorizaţi o activitate a asociaţiei sau aveţi nevoie de mai multe informaţii referitoare la sponsorizări, contactaţi-ne. Ne-ar onora să ne fiţi alături!

  

Vă mulţumim!

 

Exemplu de calcul privind scăderea din impozitul pe profit datorat a cheltuielilor reprezentând sponsorizarea.

 

Un contribuabil plătitor de impozit pe profit încheie un contract de sponsorizare conform legii privind sponsorizarea, în calitate de sponsor, în valoare de 1500 lei. Contractul de sponsorizare se încheie în data de 2 februarie 2005.

 

La calculul profitului impozabil pentru trimestrul I 2005, contribuabilul prezintă următoarele date financiare:

Venituri din vânzarea mărfurilor = 100.000 lei

Venituri din prestări de servicii = 200 lei

_________________

Total cifră de afaceri 100.200 lei

Cheltuieli privind mărfurile = 75.000 lei

Cheltuieli cu personalul = 2000 lei

Alte cheltuieli de exploatare = 9000 lei

_________________

din care:

1.500 lei sponsorizare

Total cheltuieli 86.000 lei

Calculul profitului impozabil pentru trimestrul I 2005:

Profitul impozabil = 100.200 – 86.000+ 1.500= 15.700lei.

Impozitul pe profit înainte de scăderea cheltuielii cu sponsorizarea:

15.700 x 16% = 2512 lei.

Avându-se în vedere condiţiile de deducere prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. p) din Codul fiscal, prin aplicarea limitelor, valorile sunt:

- 3 la mie din cifra de afaceri reprezintă 300,6 lei;

- 20% din impozitul pe profit înainte de deducerea cheltuielilor de sponsorizare reprezintă 502,4 lei.

Suma de scăzut din impozitul pe profit este 300,6 lei.

Pentru trimestrul I 2005 impozitul pe profit datorat este de:

2512- 300,6 = 2211,4 lei.

Sponsori

Parteneri