Schimbăm paradigma: Oamenii cu dizabilităţi au abilităţi!

2%

Direcţionează 2% Fundaţiei „Enable România” şi sprijină înființarea Centrului de Kinetoterapie si Recuperare pentru persoane cu dizabilităţi locomotorii. Fundația Enable România a obținut prin Hotărîrea Consiliului Local Iași dreptul de folosință a unui spatiu de 190 mp în zona Gării, în vederea amenajării acestuia pentru oferirea următoarelor servicii:

 

•  Acordarea de îngrijire specializată și recreere terapeutică pentru persoanele cu dizabilități;

•  Crearea de programe care au ca obiectiv recuperarea, reintegrarea socială, dezvoltarea cât mai aproape de normal a personalității persoanelor cu dizabilități si dobândirea independenței acestora;

• Organizarea și desfășurarea de activități specifice menite să ducă la eliminarea sau diminuarea fenomenului de izolare socială a persoanelor cu diverse dizabilități;

•  Acordarea de sprijin psihologic, medical, social, moral și material persoanelor cu diverse dizabilități, în vederea adaptării la condițiile speciale de viață și totodată în vederea integrării în mediul social;

• Prevenirea acțiunii factorilor de risc care conduc la marginalizarea și excluderea socială a persoanelor neintegrate social;

Sponsori

Parteneri