Schimbăm paradigma: Oamenii cu dizabilităţi au abilităţi!

Cine suntem

FUNDAȚIA ENABLE ROMÂNIA a fost înființată în 2013 ca persoană juridică de drept privat, autonomă și apolitică, neguvernamentală și non-profit. 

MISIUNE: Promovarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități și altor categorii dezavantajate, prin respectarea demnităţii şi diversităţii umane.

VIZIUNE: O societate modernă în care diferenţele dintre persoane sunt recunoscute şi valorizate, iar persoanele cu dizabilităţi sunt cetăţeni activi şi implicaţi în viaţa comunităţii, aducând valoare adăugată procesului de dezvoltare a acesteia.

MOTTO:Schimbăm paradigma: Oamenii cu dizabilități au abilități!”

SCOP: Fundația își propune ca, prin activitățile desfășurate și prin serviciile și programele create și oferite în mod individual, să îmbunătățească calitatea vieții persoanelor cu dizabilități, precum și a familiilor acestora sau altor grupuri dezavantajate.

 OBIECTIVE:

 • Acordarea de îngrijire specializată și recreere terapeutică pentru persoanele cu dizabilități;
 • Crearea de programe care au ca obiectiv recuperarea, reintegrarea socială, dezvoltarea cât mai aproape de normal a personalității persoanelor cu dizabilități si dobândirea independenței acestora;
 • Promovarea voluntariatului, stimularea asociativității persoanelor cu handicap, schimburi interculturale, dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale, facilitarea mobilității acestora între sistemul de învățământ și piața muncii;
 • Organizarea și desfășurarea de activități specifice menite să ducă la eliminarea sau diminuarea fenomenului de izolare socială a persoanelor cu diverse dizabilități;
 • Acordarea de sprijin psihologic, medical, social, moral și material persoanelor cu diverse dizabilități, în vederea adaptării la condițiile speciale de viață și totodată în vederea integrării în mediul social;
 • Prevenirea acțiunii factorilor de risc care conduc la marginalizarea și excluderea socială a persoanelor neintegrate social;
 • Realizarea controlului civic în privinţa funclionării pe principii democratice a instituţiilor publice; Implicarea în deciziile publice de interes pentru fundaţie prin campanii de lobby şi advocacy;
 • Dezvoltarea unor activități economice proprii în vederea autofinanțării.

MIJLOACE DE FINANȚARE:

 • Activități economice întreprinse în cadrul Secției „SocialBrand”, Unitate Protejată Autorizată
 • Campanie 2%
 • Sponsori persoane fizice si juridice
 • Contribuții ale membrilor
 • Proiecte cu finanțare nerambursabilă

 ACTIVITĂŢI:

 • Activităţile de integrare socio-profesionale destinate persoanelor cu dizabilităţi
 • Activități de incurajare a mobilității și a recuperării active
 • Activităţi de consiliere socială şi psihologică
 • Dezvoltarea de parteneriate naționale și internaționale
 • Iniţierea de campanii de sensibilizare a opiniei publice
 • Acţiuni de lobby si advocacy pentru promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, de combatere a discriminării si schimbare a mentalităţii societăţii faţă de persoanele cu dizabilităţi;
 • Programe de sustinere a voluntarilor
 • Economie socială în sprijinul persoanelor cu dizabilități
 • Dezvoltare activităţi profesionale pentru persoanele cu dizabilitaţi fizice
 • Înfiinţare şi dotare sala de kinetoterapie pentru persoanele cu dizabilitaţi fizice
 • Dezvoltare activităţi de socializare: sportive, cultural artistice, de petrecere a timpului liber, etc.

Sponsori

Parteneri